Archiwum

PRZYGOTOWANIA DO WIELKIEGO JUBILEUSZU

Rok 2018 będzie szczególny dla naszej parafii. Będzie to okres bezpośredniego przygotowania do obchodów 600 lecia jej istnienia. Dla uczczenia tego jubileuszu parafia przygotowuje się w wymiarze duchowym i materialnym. Jak wiadomo Parafia w Wyszatycach została erygowana w 1419 roku przez króla Władysława Jagiełłę pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa i Wyznawcy oraz Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. W 1744 roku ówczesny biskup Wacław Hieronim Sierakowski konsekrował w dniu 2 czerwca ołtarz główny ku czci tych Świętych Patronów. Jednak głównym Patronem Kościoła i Parafii w Wyszatycach został św. Mikołaj, a świadczy o tym zobowiązanie nałożone przez biskupa Sierakowskiego do wystawiania Najświętszego Sakramentu w monstrancji do adoracji dla wiernych – oprócz Bożego Ciała i oktawy, w święto patronalne św. Mikołaja (zalecenia powizytacyjne). Biskup Sierakowski nakazał też spisywać cuda, które działy się w naszej parafii za przyczyną i wstawiennictwem Św. Mikołaja Biskupa. Mając te wszystkie okoliczności na uwadze ks. Proboszcz Andrzej Pokrywa wystąpił z inicjatywą zorganizowania peregrynacji obrazu św. Mikołaja. Ks. Biskup Stanisław Jamrozek zorganizował sprowadzenie relikwii Św. Mikołaja z miejscowości Bari we Włoszech. Relikwie te zostały umieszczone w obrazie, który ufundował ks. Biskup.

W niedzielę 28 stycznia została odprawiona uroczysta Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka z udziałem
Ks. Witolda Burdy , ks. Dariusza Dziadosza i ks. Proboszcza Andrzeja Pokrywy. Po Mszy Św. obraz z relikwiami wyruszył w uroczystej procesji do Domu Zakonnego Sióstr Służebniczek NMP. Z tego miejsca Święty Biskup Mikołaj będzie odwiedzał każdy dom począwszy od numeru 1. Rodzina przyjmująca obraz z relikwiami uczestniczy we Mszy Św. na koniec której otrzymuje poświęcony obraz wraz z modlitewnikiem zawierającym porządek i treść rozważań i stosownych modlitw. To są oczywiście propozycje ,a każda rodzina może z własnej inicjatywy dołożyć dodatkowe modlitwy i rozważania. Wierzymy, że peregrynacja obrazu i relikwii Św. Mikołaja przyniesie obfite dary przede wszystkim duchowe. Mamy też nadzieję, że peregrynacja pozostawi trwały ślad w naszej społeczności parafialnej w postaci dzieła związanego z działalnością Św. Mikołaja.

Przygotowanie do uroczystości jubileuszowych trwają także w wymiarze materialnym. Wielkim nakładem sił i środków finansowych powstaje „Ogród Różańcowy” jako wotum dziękczynne za 600 lat trwania społeczności Wyszatyc przy Chrystusie. Za złożone dotychczas ofiary wyrażamy ogromną wdzięczność. Każdy może wesprzeć to wielkie dzieło swoją ofiarą poprzez osobiste wpłaty u skarbnika lub przelewem bankowym na konto parafialne. Za życzliwość i ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.


1.Porządek Mszy Św.

  • W niedziele i święta 800, 1100, 1600 ( 30 min. przed Mszą Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Miłosierdzia Bożego)W każdą I niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych o godz. 800 dla kobiet, o godz. 1100 dla mężczyzn. O godz. 1600 Msza Św. z katechezą dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej.
  • W dni powszednie Msza Św. o godz. 1900 (do końca wakacji). Pół godziny przed Mszą Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu z indywidualną adoracją.

1png


1419 - 2019

ZAPROSZENIE

W związku z obchodami jubileuszu 600 lecia powstania parafii obrządku łacińskiego w Wyszatycach, zapraszamy na konferencję naukową poświęconą zagadnieniom tematycznie związanym z powstaniem
i rozwojem wyszatyckiej parafii. Konferencja odbędzie się w niedzielę 8 września, w Sali Domu Ludowego
 w Wyszatycach. Początek konferencji o g. 1730.

Prelegenci i tematyka konferencji:

dr Grzegorz Klebowicz: Diecezja przemyska i parafia ob. łac. w Wyszatycach w okresie staropolskim.

dr Lucjan Fac: Zagrożenia Ziemi Przemyskiej w połowie XVII wieku.

mgr Karol Kicman: Walki na przedpolach Twierdzy Przemyśl w latach 1914-1915.

mgr Józef Zubik: Księgi metrykalne i ich znaczenie
w badaniu dziejów parafii w Wyszatycach.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny i niepowtarzalną okazję, zachęcamy uczniów szkoły podstawowej, szkół średnich oraz mieszkańców Wyszatyc i okolicy do udziału w tej konferencji.

                                              Serdecznie zapraszamy!


Aktualności

 

W związku ze zbliżającymi się obchodami jubileuszu 600 lecia istnienia parafii ob. łac. w Wyszatycach przypadającymi na dzień 15 września 2019r. prezentujemy kilka istotnych informacji:

Zamieszczamy dwa zaproszenia:

1. Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

w dniu 8 września o g. 1730.

2. Zaproszenie do wszystkich odwiedzających stronę www. naszej parafii, na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się w dniu 15 września 2019r.

Ponadto prezentujemy aktualne zdjęcia ogrodu różańcowego na końcowym etapie budowy.